Ring Of Fire


love is a burning thing
and it makes a fiery ring
bound by the wild desire
hell I fell into a ring of fire

I fell into a burning ring of fire
I went down down down
the flames they went higher
and it burns burns burns
that ring of fire
that ring of fire
that ring of fire

the chase of love is sweet
when hearts like ours meet
I fell for you like a child
oh my heart went wild

I fell into a burning ring of fire
I went down down down
the flames they went higher
and it burns burns burns
that ring of fire
that ring of fire
that ring of fire

I fell into a burning ring of fire
I went down down down
the flames they went higher
and it burns burns burns
that ring of fire
that ring of fire
that ring of fire

I fell into a burning ring of fire
I went down down down
the flames they went higher
and it burns burns burns
that ring of fire
that ring of fire
that ring of fireCaptcha
Liedje H Blockx Ring Of Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ring Of Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H Blockx Ring Of Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ring Of Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.