Take Me Home


looking for them streetcaf???
looking for that face, a night after a day
a day I made love to empty dreams
and nothing's like what it seems
nothing's like what it seems to be nomore

freedom's kissed by loneliness
somebody take away that emptiness
I layed on myself and

chorus:
take me home tonight
take me on my own
take me all alone
just come and take me home
take me home tonight
take me on my own
take me all alone
just come and take me
home

I've seen so many faces I
I've seen so many nights
nights without a trace
so I'm sitting in that streetcaf?
haven't found that face
the face that makes me say

freedom's kissed by sweet caress
nobody took away that emptiness
that I layed on myself so

chorus

there's so much I felt but I can't explain
the urge of love remains, but all these easy faces change
still so much I feel but still I can't explain
am I the one to blame
I can't hold a face without a name nomore
it's up to me to take me home tonight

take me home tonight
take me on my own
take me all alone
just come and take me home

just come and take me home
just come and take me home
take me all alone
just come and take me home
just come and take me homeCaptcha
Liedje H Blockx Take Me Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Take Me Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H Blockx Take Me Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Take Me Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.