Time Of My Life


Sometimes I'm just thinking,
that I got the best time of my life
I've been with my girl for seven years now
and I got the sweetest dog that,
trust me forever

After school I took my chances,
continued to do the things I love
And now I find that I was right,
I'm 26 now still I
do what I want to,

And the days are passing by,
and now I realize that I've got the time of my life

Time of my life
and the days are passing by

Now I sit here thinking,
about the best time of my life
so many years I've been with my band now
and four of my best friends they still
trust me forever

And still the days are passing by
now I realize, still I've got the time of my life

Time of my life
and the days are passing by etcCaptcha
Liedje H Blockx Time Of My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Time Of My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H Blockx Time Of My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Time Of My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.