$avior$elf


[Music - Lorenzo]
[Lyrics - Tecchio]

Drowning down and reaching out,
Poor you
Helping handouts,
Now we're drowning too

Stop blaming everyone else
Shut up and save yourself

Dumbing down, we're devolving for sure
Us, ourselves, the answer and the cure

Entitlements you're not entitled to
Promote the problem and distort the truthCaptcha
Liedje Hades $avior$elf is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied $avior$elfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades $avior$elf downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje $avior$elf in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.