Songtekst van Hades: Crusade of the Underworld Hordes

Crusade of the Underworld Hordes


Gathered are they, the wolves
>From the north and the tribes of
The underworld hordes
Heathen them
>From pagan wastelands
Joined with them have they
The stench of blood Holy blood!
Have penetrated their woods and
Fields too long
Ravens flew as messengers
>From hill to hill
They brought harsh
Blasphemous chant
As ancient as time itself
Whispered by the wind which
Cries for the waning moon
The beholders of the cross, shall
Be mesmerized by fear
Their fate denies the fact of such
Creations
Man, beast - the hordes of the
Underworld
Bound by chains forged by
Pagan blood
Tonight they shall feast
Tonight the ravens and wolves
Shall feast
Upon blood, of those of the
Light who behold the cross
Beneath the remains of a civilization
Centuries of sorrow!!
Centuries of pain!!Captcha
Liedje Hades Crusade of the Underworld Hordes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crusade of the Underworld Hordesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades Crusade of the Underworld Hordes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crusade of the Underworld Hordes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.