Rectovaginal Fistula


Vile faecal decline across the festered anal tract

Intestine necroses, anus turns sticky and black
(1) Innards rupture by the efforts of defecation
Vagina fissure a fine way to evacuation
Menstrual blood, pus and shit, hot dejection
Sickkkkkk!!! Sickkkkkk!!! Sickkkkkk!!!

Feculent sludge boils in genital decay
Excretion implodes as the gases fume away

Curdled mucolithic mass
Rectovaginal prollapse!!!
Rotting ovaries fall apart
Begin expulsed as you fart

Maggots drown in suppuration menorrhoetic emanations
Nauseating intercourse copulation causes disgust!!!
Perforated Fistulated!!!Captcha
Liedje Haemorrhage Rectovaginal Fistula is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rectovaginal Fistulamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Haemorrhage Rectovaginal Fistula downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rectovaginal Fistula in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.