Songtekst van Hal David: Raindrops Keep Falling On My Head

Raindrops Keep Falling On My Head


Raindrops keep falling on my head and just like the guys, whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head, they keep falling
So I just did me some talking to the sun and I said, I didn't like the way, he got things done sleeping on the job Those raindrops are falling on my head, they keep falling
But there's one thing, I know: The blues, they send to meet me won't defeat me, it won't be long till happiness slaps up to greet me
Raindrops keep falling on my head but that doesn't mean, my eyes will soon be turning red- crying's not for me And I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free- nothing's worrying me!Captcha
Liedje Hal David Raindrops Keep Falling On My Head is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Raindrops Keep Falling On My Headmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hal David Raindrops Keep Falling On My Head downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Raindrops Keep Falling On My Head in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.