Bebop Drop


3 AM
I don't believe I hear the telephone ring
I wanna sleep
you wanna shake that thang
I wanna dream
you wanna dance all night
If I knew
if I knew you any better we could fight about it
You just wanna Bebop but I just wanna Drop

Don't call me
because your boyfriend isn't home tonight
Don't pretend
cause out of mind is only out of sight
It's much too late
look and see how quick the candle burns
Go away
go away and let my dreams return

You just wanna Bebop but I just wanna DropCaptcha
Liedje Hall & Oates Bebop Drop is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bebop Dropmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hall & Oates Bebop Drop downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bebop Drop in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.