Change Of Season


Oates, Mayo)

Oh, I need a change of season
Oh, I want a little springtime in the fall
Oh, I could use a change of season
Can't stop thinkin' about it baby
And I'm sick about it yeah

Oh, I've been trying to fight this feeling
I know just one little brick
Can break the wall
Oh I might find a change of season
Will bring a freeze in the summer, baby

Seasons change, people change
But you can't hold back the clock
Cause time won't stop for you and me
And the world keeps spinning 'round

Feels like time for a change of season
It's a crime that I should feel this way at all
I can't even find a reason
What do you think about it baby
What you think about it, yeah

Seasons change, people change
You can't turn back the clock
No, time won't stop for you and me
The world keeps spinning 'roundCaptcha
Liedje Hall & Oates Change Of Season is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Change Of Seasonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hall & Oates Change Of Season downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Change Of Season in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.