Songtekst van Hall & Oates: Out Of Me, Out Of You

Out Of Me, Out Of You


(Daryl Hall/John Oates)

I need you more than anyone else in the world
But what you need more than me is the help I can give to you girl
That's what you need
You can make it happen
I can show you the way, and help you to say
What you're feeling inside
Lower your shield is it's real and you feel it

Then what can come out of me
Can come out of you
The love that comes from me
Can come out of you

Can't you see that this game that you're playing with me
Is holding you back
Black or white? Shades of gray are more like it you know
So let yourself go
You can make it happen
I can show you the way, and help you to say
What you're feeling inside
Lower your shield is it's real and you feel it

Then what can come out of me
Can come out of you
The love that comes from me
Can come out of youCaptcha
Liedje Hall & Oates Out Of Me, Out Of You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Out Of Me, Out Of Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hall & Oates Out Of Me, Out Of You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Out Of Me, Out Of You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.