Out Of The Blue


Music, D Hall; Lyrics, D Hall

You said you never loved me
it was all a lie
Don't you know
spite is a weakling's emotion
you said youd idn't know,
but you didn't try
And when you gave up
it killed my devotion
Told me you ran around
Needed your fun
That's over, water under the bridge
Long gone

Chorus:
Then you call Out of the Blue
Like I still care about you
Out Of the Blue
Like I can't live without you
Out of the Blue
Who do you think you're talking to
Why didn't you just
throw away my number
When we were through

Do you need someone to talk to
like a long lost friend
Sympathy just ain't in my emotion
Yeah, you had a lot of rope
but you reached the end
And when it ran out,
it killed my devotion
I can see the bridges burning
But you just walk on
Our love is water under the bridge
Long gone

Chorus:
Then you call Out of the Blue
Like I still care about you
Out Of the Blue
Like I can't live without you
Out of the Blue
Who do you think you're talking to
Why didn't you just
throw away my number
When we were through

I can see the bridges burning
But you just walk on
Our love is water under the bridge
Long gone

Chorus:
Then you call Out of the Blue
Like I still care about you
Out Of the Blue
Like I can't live without you
Out of the Blue
Who do you think you're talking to
Why didn't you just
throw away my number
When we were throughCaptcha
Liedje Hall & Oates Out Of The Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Out Of The Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hall & Oates Out Of The Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Out Of The Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.