I'm All Eyes


No one ever has to be alone
If i got you in my door
I wouldn't be so bored
And hiding all my thoughts
Wouldnt be so wise
Cause you would never know
You would never know
That im all eyes
When you come around
Will you ever be mine
Mine all mine
Mine all mine
Once upon a time i caught
Your eye
But i was much too shy
I was terrified
But happy ever after is in my
Mind
Will you be mine
Will you be mine
'cuz im all eyes
When you come around
Will you ever be mine
Mine all mine
Mine all mineCaptcha
Liedje Halo Friendlies I'm All Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm All Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies I'm All Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm All Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.