Songtekst van Halo Friendlies: Me Against The World

Me Against The World


Hey boys hey girls
Hey anybody who will listen
In case you haven't noticed
It's just me against the world today
I fell out the wrong side of the bed and landed in the worst mood
That stupid alarm clock screaming at me from across the room

I'm tryin' to be nice,
I'm tryin' to be reasonable
But it's oh so hard when I don't wanna be
You're looking for that nice girl from the day before
Don't bother she don't live here anymore

'Cos it's me against the world
[Oh what a stupid day]
Yeah it's me against the world
[So stay out of my way]
And in case you haven't noticed,
And in case you haven't heard,
It's just me against the world
And the world is winning

You could have let me stay in bed
I've got this pounding in my head
And nothing's Ok,
Won't you stay out of my face today
I'm slamming doors I'm slamming phones and watch out for-

I'm tryin' to be nice
I'm tryin' to be reasonable
But it's oh so hard when I don't wanna be
You're looking for that nice girl from the day before
Don't bother she don't live here anymore

'Cos it's me against the world
[Oh what a stupid day]
Yeah it's me against the world
[So stay out of my way]
And in case you haven't noticed,
And in case you haven't heard,
It's just me against the world
And the world is winning

I'm gonna be impossible
I've gotta tell you I'm seein' red
I'm gonna be impossible
I've gotta tell you I'm seein' red
I'm gonna be impossible
I've gotta tell you I'm seein' red
I'm gonna make you believe what I said
I'm gonna make you

'Cos it's me against the world
[Oh what a stupid day]
Yeah it's me against the world
[So stay out of my way]
And in case you haven't noticed,
And in case you haven't heard,

It's just me against the world
[Oh what a stupid day]
Yeah it's me against the world
[So stay out of my way]
And in case you haven't noticed,
And in case you haven't heard,
It's me against the world

And the world is winningCaptcha
Liedje Halo Friendlies Me Against The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Me Against The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Me Against The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Me Against The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.