Milwaukee


i met you in milwaukee
in between the heat and rain
i hoped that you would talk to me
i hoped that you would feel the same
i made my way to you
to my surprise
my heart stopped and all i felt
were butterflies

it's alright now you're gone
it's alright you were wrong
it's alright i'm growing up and my life goes on

we drove to cincinnati
and wednesday on to tennessee
we sang until the morning
and nashville is where you kissed me
but i was subconciously too naive
you'd make your way to her when i would leave

you broke my heart into a million little pieces
i have no feelings left for you to kill

it's alright i don't care
it's alright i'm not scared
it's alright i'm doing fine and my life goes on
oh yeah
oh yeahCaptcha
Liedje Halo Friendlies Milwaukee is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Milwaukeemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Milwaukee downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Milwaukee in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.