Over It


i know what you're thinking
i know where you're going
and i know what you're doing now
i know all the things that
oh yeah you used to tell me
i know you're telling her right now
and all the times you held my hand
i'm so over it
and i'm so over it
and i'm so over you

now it's over (so over, so over)
yeah now that it's over (so over, so over)
yeah now that it's over (so over, so over)
yeah now that it's over

i know what you're thinking
i know just what you think of me
and i know you think of someone else
i know all the reasons
you think i can't get over it
well maybe you only fool yourself
and all the times i held my breath
i'm so over it
and i'm so over it
and i'm so over you

and all the times you held my hand
i'm so over it
and all the times you told me that
you like the way i laugh
and all the things we used to do
i'm so over it
and i'm so over it
i'm so over youCaptcha
Liedje Halo Friendlies Over It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Over Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Over It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Over It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.