In My Darkest Moment


In the real dark night of the soul
It's always 3 am
It's always darkest before the dawn
It never dawned on me
At my weakest I'm pretending to be strong
Sometimes the demons are too hard to control

IN MY DARKEST MOMENT
SOMETHING TAKES ME OVER, MAKES ME TURN A COLD SHOULDER
IN MY DARKEST MOMENT
I NEED A REVELATION, DIVINE ILLUMINATION TO COME MY WAY

Just when I thought I was me
It just wasn't me talkin'
And the last one that I'd ever wanna hurt
Stood right in my way
Hating is easy and loving takes real character
Love ain't in fashion in this hard stone cold hearted world

IN MY DARKEST MOMENT
SOMETHING TAKES ME OVER AND I DON'T KNOW WHY
IN MY DARKEST MOMENT
I PRAY FOR REVELATION, DIVINE ILLUMINATION TO COME MY WAY

(The pain, the grief, the agony)

IN MY DARKEST MOMENT
SOMETHING TAKES ME OVER, MAKES ME TURN A COLD SHOULDER
IN MY DARKEST MOMENT
IN MY BLACKEST HOUR I NEED SOMEONE TO COME AND HELP TO LIGHT MY WAY

Let some light come my wayCaptcha
Liedje Hanoi Rocks In My Darkest Moment is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In My Darkest Momentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hanoi Rocks In My Darkest Moment downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In My Darkest Moment in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.