Das Herz Von Stpauli


Das Herz von St Pauli,
das ist meine Heimat,
in Hamburg da bin ich zu Haus

Der Hafen,
die Lichter,
die Sehnsucht begleitet,
das Schiff in die Ferne hinaus

Das Herz von St Pauli,
das ruft dich zurück,
denn dort an der Elbe,
da wartet dein Glück

Das Herz von St Pauli,
das ist meine Heimat,
in Hamburgin Hamburg da bin ich zu Haus
in Hamburg

(Instrumental)Captcha
Liedje Hans Albers Das Herz Von Stpauli is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Das Herz Von Stpaulimits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hans Albers Das Herz Von Stpauli downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Das Herz Von Stpauli in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.