Das Herz Von St.pauli


Das Herz von St. Pauli,
Das ist meine Heimat,
In Hamburg da bin ich zu Haus.

Der Hafen,
Die Lichter,
Die Sehnsucht begleitet,
Das Schiff in die Ferne hinaus.

Das Herz von St. Pauli,
Das ruft dich zurück,
Denn dort an der Elbe,
Da wartet dein Glück.

Das Herz von St. Pauli,
Das ist meine Heimat,
In Hamburg...in Hamburg da bin ich zu Haus...
In Hamburg...

(Instrumental)Captcha
Liedje Hans Albers Das Herz Von St.pauli is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Das Herz Von St.paulimits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hans Albers Das Herz Von St.pauli downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Das Herz Von St.pauli in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.