Songtekst van Happy Rhodes: If Love Is A Game I Win

If Love Is A Game I Win


Oh baby, don't you know I can feel it in your hands?
You've been awake for a million years
Oh baby, don't you know I'll have nobody else?
I'm in love with you, and it feels good
Oh this is where life begins
If love is a game, I win
(Repeat twice)
If this is where life begins
If love is a game I win

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Captcha
Liedje Happy Rhodes If Love Is A Game I Win is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If Love Is A Game I Winmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Happy Rhodes If Love Is A Game I Win downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If Love Is A Game I Win in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.