Songtekst van Harry Belafonte: Banana Boat Song, Day-O

Banana Boat Song, Day-O


Day-o, Day-o
Daylight come and we want go home
Day, is a day, is a day, is a day, is a day, is a day-o
Daylight come, and we want go

Work all night on a drink of rum
(Daylight come and we want go home)
Stack banana til the morning come
(Daylight come and we want go home)

Come Mister Tally Man, tally me banana
(Daylight come and we want go home)
Come Mister Tally Man, tally me banana
(Daylight come and we want go home)
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch
(Daylight come and we want go home)
6 foot, 7 foot 8 foot bunch
(Daylight come and we want go home)

Day, is a day-o
(Daylight come and we want go home)
Day, is a day, is a day, is a day, is a day, is a day-o
(Daylight come and we want go home)

A beautiful bunch of ripe banana
(Daylight come and we want go home)
Hide the deadly black tarantula
(Daylight come and we want go home)

It's 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch
(Daylight come and we want go home)
6 foot, 7 foot 8 foot bunch
(Daylight come and we want go home)
Day, is a day-o
(Daylight come and we want go home)
Day, is a day, is a day, is a day, is a day, is a day-o
(Daylight come and we want go home)

Come Mister Tally Man, Tally me banana
(Daylight come and we want go home)
Come Mister Tally Man, tally me banana
(Daylight come and we want go home)

Day-o, Day-o
Daylight come and we want go home
Day, is a day, is a day, is a day, is a day, is a day-o
(Daylight come and we want go home)Captcha
Liedje Harry Belafonte Banana Boat Song, Day-O is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Banana Boat Song, Day-Omits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Harry Belafonte Banana Boat Song, Day-O downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Banana Boat Song, Day-O in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.