Songtekst van Harry Connick, Jr.: It Had To Be You

It Had To Be You


It had to be you, it had to be you
I wandered around, and finally found - the somebody who
Could make me be true, and could make me be blue
And even be glad, just to be sad - thinking of you

Some others I've seen, might never be mean
Might never be cross, or try to be boss
But they wouldn't do - For nobody else, gave me a thrill
With all your faults, I love you still
It had to be you, wonderful you, It had to be you

(instrumental trio)

Some others I've seen, might never be mean
Might never be cross, or try to be boss
But they wouldn't do - For nobody else, gave me a thrill
With all your faults, I love you still
It had to be you, wonderful you, it had to be you
It had to be you, wonderful you, it had to be youCaptcha
Liedje Harry Connick, Jr. It Had To Be You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It Had To Be Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Harry Connick, Jr. It Had To Be You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It Had To Be You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.