Jealous Heart


Jealous heart, oh, jealous heart, stop beating
Can't you see the damage you have done
You have driven him away forever
Jealous heart, now I'm the lonely one

Once I was part of all he planned for
And I know he loved me at the start
Now he hates the sight of all I stand for
For he heard your beating, jealous heart

Jealous heart, why did I let you rule me?
When I knew the end would bring me pain
Now he's gone, he's gone, he's found another
And I'll never see my love again

Through the years his memory will haunt me
Even though we're many miles apart
It's so hard to know he'll never want me
All because of you, oh, jealous heart

Jealous heart, oh, jealous heart, stop beating
Can't you see the damage you have done
You have driven him away forever
Jealous heart, now I'm the lonely oneCaptcha
Liedje Hazel Dickens Jealous Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jealous Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hazel Dickens Jealous Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jealous Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.