Change


[Verse 1:]

I tried so many times but nothing happened,
It seemed the task at hand was much too great for me
I spent my yesterdays wondering if tomorrow would be the same
I underestimated Your grace
But you loved me in spite of my ways
And changed me

[Chorus:]

Change
That's the word that comes to mind when I think of all you've done for me
Oh, oh, change
It's kinda' strange how people say that I act so differently
Oh, oh change
Every passing day I find it easier to say
"What a wonderful change in me"

[Verse 2:]

Now I find myself staring in the mirror
Taking inventory of the things I see
I never realized that there was so much missing deep inside
Until you took control of my life
Like an eagle now I can fly
Cause you changed me

Change
That's the word that comes to mind when I think of all you've done for me
Oh, oh, change
It's kinda' strange how people say that I act so differently
Oh, oh change
Every passing day I find it easier to say
"What a wonderful change in me"

[Bridge:]

And everyday I pray that you'll open my eyes to see things your way
Cause I wanna love like you,
Walk like you,
Live like you
Whatever you have to do
Even if you change me Lord

[Chorus:]

Change
That's the word that comes to mind when I think of all you've done for me
Oh, oh, change
It's kinda' strange how people say that I act so differently
Oh, oh change
Every passing day I find it easier to say
"What a wonderful change in me"Captcha
Liedje Heather Headley Change is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Changemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heather Headley Change downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Change in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.