Songtekst van Heather Headley: If It Wasn't For Your Love

If It Wasn't For Your Love


Would I be standing here
After all these years
Among the stars above
Maybe not, if it wasn't for your love
Smiling faces all around
Like when a king that has just been crowned
A battle has been won
That I'd have lost
If it wasn't for you love
A fairy tale unfolds
More true than stories I've been told
At last my chance to shine
And all in perfect time
The life I once dreamed of
Who'd have thought
If it wasn't for your love
And oh the wonderful surprise
To have a light so bright it blinds my eyes
And finally I see, how it feels to live a dream
But would I have touched the sky
Ever flown so high
No not i, if it wasn't for your loveCaptcha
Liedje Heather Headley If It Wasn't For Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If It Wasn't For Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heather Headley If It Wasn't For Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If It Wasn't For Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.