In Einer Bar in Mexico


Ay Ay Ay
Herz As ist Trumpf
Caramba
Ay Ay Ay
Herz As ist Trumpf
Caramba

In einer Bar in Mexico

da saßen wir und war'n so froh
Der Colt saß locker im Gurt

ein Cowboy
der knurrt "Caramba"
Der Colt saß locker im Gurt

ein Cowboy
der knurrt "Caramba"
Ay Ay Ay
den Colt im Gurt
Caramba

In einer Ecke saßen Spieler

bei ihnen ließ ich mich nieder
Es wurde ein Spielchen gepokert

der Colt war gelockert
Caramba
Es wurde ein Spielchen gepokert

der Colt war gelockert
Caramba
Ay Ay Ay
den Colt im Gurt
Caramba

Und der Blacky mischte Karten

er ließ lange auf sich warten

er zog von unten geschickt

Herz As war geknickt
Caramba
Er zog von unten geschickt

Herz As war geknickt
Caramba
Ay Ay Ay
Herz As war Trumpf
Caramba

Und der Jonny
den das nichts anging

saß schon wieder bei der Tänzerin

den Mund zum Küssen bereit

zu kurz war ihr Kleid
Caramba
Den Mund zum Küssen bereit

zu kurz war ihr Kleid
Caramba
Ay Ay Ay
ein Mund
ein Kuß
Caramba

In einer Bar in Mexico

da saßen wir und war'n so froh
Herz As in Spiel und Liebe

das war unser Ziel
CarambaCaptcha
Liedje Heino In Einer Bar in Mexico is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Einer Bar in Mexicomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heino In Einer Bar in Mexico downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Einer Bar in Mexico in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.