Songtekst van Helmut Lotti: Nkosi Sikelele Afrika

Nkosi Sikelele Afrika


Nkosi Silkelel'i Afrika
Maluphakanyisw'uphondo Iwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, Nkosi sikelela

Nkosi Silkelel'i Afrika
Maluphakanyisw'uphondo Iwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, Thina lusapho Iwayo

Woza moya
Woza moya woza
Woza moya
Woza moya woza
Woza moya oyingewele
Nkosi sikelela

Morena boloka setjhaba sa heso
Ofedise dintwa le matshwenyeho

O se boloke
O se boloke morena
Setjhaba sa heso
Setjhaba sa Afrika

Nkosi Silkelel'i Afrika
Maluphakanyisw'uphondo Iwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela,
Nkosi Sikelel'i AfrikaCaptcha
Liedje Helmut Lotti Nkosi Sikelele Afrika is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nkosi Sikelele Afrikamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Helmut Lotti Nkosi Sikelele Afrika downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nkosi Sikelele Afrika in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.