Songtekst van Herman Finkers: Voor het bruidspaar

Voor het bruidspaar


Gerrit en Ans gaan nooit naar de knoppen
Zij kunnen op een deurtje kloppen
Zij kunnen aan een belletje trekken
Zij kunnen de tafel dekken
Maar dit alles doet niet ter zake
Voor het bruidspaar een lekkere cake

Nou, dan rest mij bij deze het bruidspaar tot man en vrouw te verklaren,
waarna het bruidje nog even naar het Maria-altaar mag om als vrouwen
onder elkaar het een of ander te besprekenCaptcha
Liedje Herman Finkers Voor het bruidspaar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Voor het bruidspaarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Herman Finkers Voor het bruidspaar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Voor het bruidspaar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.