Willem Wever


In Almelo zijn twee treinen op elkaar gebotst
Twee mensen overleden onmiddellijk
Drie na enig aandringen

Het weer:
Er waait een zachte zuid-oostelijke wind en met 22 graden wordt
Het een aangename dag Met 36 graden wordt het een hete dag
En met 2 graden wordt het een frisse dag Verder verwacht
Het KNMI gladheid in het hele land met uitzondering van
De Antillen

Zo dadelijk kunt u luisteren naar: 'Wie weet waar Willem Wever woont'
Waarin ingegaan wordt op een vraag van een luisteraar uit Bennekom
Die graag wil weten of trouwen met de handschoen 's winters vaker
Voorkomt dan 's zomersCaptcha
Liedje Herman Finkers Willem Wever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Willem Wevermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Herman Finkers Willem Wever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Willem Wever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.