Dear My Friends


I just had to take some time
get back to what was mine
get way from my sweet crazy life

hey good buddy it's been a while
how are things for you up there
this is all I need to know
I'm here you're there now

sorry but I have to say
it feels good to be alive
go my way nobody gonna bring me down

if I get lost in the dark
can you tell me what went wrong
if I fall down in the dirt
can you lend a hand

the sky is blue
the sun, it shines
it's the same for everyone
you and I will meet again
so I won't say good bye

dear my friend
now you have your freedom
dear my friend
can you hear I'm calling dear my friend

what is love what is happiness what am I
past, present, and future
life is going life is goingCaptcha
Liedje Hi-Standard Dear My Friends is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dear My Friendsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hi-Standard Dear My Friends downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dear My Friends in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.