My First Kiss


Can't get no sleep tonight
It's all because of you
Even though I was with you,
and we just said goodnight

Cheeks are burning red for you
Heart is beating fast for you
At last, at last, ohh

It is my first kiss chu
Kiss with you
I will give you all my love
Why is it I feel this sweet and tender?
OhI don't know why
It is my first kiss chu
Kiss with you
I wiil give you all my love
Yes I know it's strange for a man to cry
Can't hold back be in love with you

And when we meet again,
I know just where we'll go
All my dreams of tomorrow,
Can't help but to grow and grow
All this love I give to you,
Give eternally to you,
For sure, for sure, ohhCaptcha
Liedje Hi-Standard My First Kiss is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My First Kissmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hi-Standard My First Kiss downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My First Kiss in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.