Songtekst van Hillsong Music Australia: At The Cross

At The Cross


Oh lord you've searched me,
You know my way,
Even when I fail you,
I know you love me

Your holy presence surrounding me,
In every season, I know you love me

At the cross I bow my knee,
Where your blood was she'd for me
There's no greater love than this
You have overcome the grave
Your glory fills the highest place,
What can separate me now

You go before me
You shield my way,
Your hand upholds me,
I know you love me

You tore the veil,
You made a way
When you said that 'it is done'

And when the earth fades,
Falls from my eyes,
And you stand before me
I know you love me, I know you love meCaptcha
Liedje Hillsong Music Australia At The Cross is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied At The Crossmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hillsong Music Australia At The Cross downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje At The Cross in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.