I Stand In Awe Of You


You are beautiful beyond description
Too marvelous for words
Too wonderful of comprehension
Like nothing ever seen or heard
Who can grasp you infinite wisdom
Who can fathom the depth of your love
You are beautiful beyond description
Majesty enthroned above

And I stand, I stand in awe of you
I stand, I stand in awe of you
Holy God to whom all praise is due
I stand in awe of youCaptcha
Liedje Hillsong I Stand In Awe Of You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Stand In Awe Of Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hillsong I Stand In Awe Of You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Stand In Awe Of You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.