Songtekst van H.I.M. (His Infernal Majesty): Heartache Every Moment (Acoustic Version)

Heartache Every Moment (Acoustic Version)


From lashes to ashes from Lust to Dust
In your sweetest torment I'm lost
And no heaven can help us
Ready, willing and able
To lose it all
For a kiss so fatal and so worn

Oh it's heartache every moment
From the start till the end
It's heartache every moment with you

Deeper into our heavenly suffering
Our fragile souls are falling
It's heartache every moment, baby, with you

And we sense the danger
But don't wanna give up
Cause there's no smile of an angel
Without the wrath of god

Oh it's heartache every moment
From the start till the end
It's heartache every moment with you

Deeper into our heavenly suffering
Our fragile souls are falling
It's heartache every moment, baby, with you
My darling, with you

From lashes to ashes
from Lust to Dust
In your sweetest torment
I am lost
And we sense the danger
But don't wanna give up

Oh it's heartache every moment
From the start till the end
It's heartache every moment with you

Deeper into our heavenly suffering
Our fragile souls are falling
It's heartache every moment, baby, with you
That's rightCaptcha
Liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Heartache Every Moment (Acoustic Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heartache Every Moment (Acoustic Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Heartache Every Moment (Acoustic Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heartache Every Moment (Acoustic Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.