Songtekst van H.I.M. (His Infernal Majesty): Loose You Tonight (Caravan Version)

Loose You Tonight (Caravan Version)


Don't run away, cause I can't live without you
Please stay, and I'll learn to love you right

Cause I was waiting for you
Waiting for all my life
And I've been crying for you
Die for you all this time, yeah

Cause I was waiting for you
Waiting for all my life
And I'm not gonna to lose you tonight

Don't run away, I never want to hurt you
Please stay, and I'll learn to treat you right

Cause I was waiting for you
Waiting for all my life
And I've been crying for you
Die for you all this time, yeah

Cause I was waiting for you
Waiting for all my life, yeah
I'm not gonna to lose you tonight

Cause I was waiting for you
Waiting for all my life
And I've been crying for you
Die for you all this time, yeah

I was waiting for you
Waiting for all my life
And I ain't gonna to lose you tonight

Cause I was waiting for you
Waiting for all my life
And I've been crying for you
Die for you all this time, yeah

Cause I was waiting for you
Waiting for all my life, yeah
And I ain't gonna to lose you tonight

I was waiting for you
Waiting for all my life
I've been crying for you
Die for you all this time

I was waiting for you
Waiting for all my life
I've been crying for you
Die for you all this time

I was waiting for you
Waiting for all my lifeCaptcha
Liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Loose You Tonight (Caravan Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Loose You Tonight (Caravan Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Loose You Tonight (Caravan Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Loose You Tonight (Caravan Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.