Songtekst van H.I.M. (His Infernal Majesty): Right Here In My Arms

Right Here In My Arms


She's smiling like heaven is down on earth
Sun is shining so bright on her
All her wishes have finally com true
Her heart is weeping This happiness is killing her
She'll be right here in my arms
So in Love
She'll be right here in these arms
She can't let go
So hard she's trying
But her heart won't turn to stoneoh no
She keeps on crying
But I won't leave her alone
She'll never be alone
She'll be right here in my arms
So in Love
She'll be right here in these arms
She can't let goCaptcha
Liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Right Here In My Arms is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Right Here In My Armsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Right Here In My Arms downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Right Here In My Arms in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.