I Come Alive


(Albert Hammond/Randy Kerber)

Everyday I prayed that I would find a lover
Then I looked into your eyes and I discovered
Something was changing in my life
Turning the darkness into light
When I'm with you I come alive
I feel I'm living in heaven
You make the wrong turn out so right
I'm gonna love you forever

There is not a thing that I would change about you
And my life was never quite the same without you
You made the rain clouds go away
Bringing me sunshine everyday
When I'm with you I come alive
I feel I'm living in heaven
You make the wrong turn out so right
I'm gonna love you forever

In your arms you make me warm
You give me strength to carry on
I know I won't be alone
As long as I'm with youCaptcha
Liedje Hitchcock Russell I Come Alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Come Alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hitchcock Russell I Come Alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Come Alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.