Don't Worry Be Happy


Here's a little song I wrote
You might want to sing it note for note
Don't worry, be happy
In every life we have some trouble
When you worry you make it double
Don't worry, be happy
Don't worry, be happy now

Oo, oo-oo-oo, oo-oo-oo, oo-oo-oo-oo-oo-oo
Don't worry
Oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo
Be happy
Oo-oo-oo-oo-oo
Don't worry, be happy

Ain't got no place to lay your head
Somebody came and took your bed
Don't worry, be happy
The landlord say your rent is late
He may have to litigate
Don't worry, be happy
Look at me, I'm happy

[Chorus]

Give you my phone number
When you worry, call me, I make you happy

[Chorus]

Ain't got no cash, ain't got no style
Ain't got no gal to make you smile
But don't worry, be happy
'Cause when you worry, your face will frown
And that will bring everybody down
So don't worry, be happy
Don't worry, be happy now

[Chorus]

Now there, is this song I wrote
I hope you learned it note for note
Like good little children
Don't worry, be happy
Listen to what I say
In your life expect some trouble
When you worry you make it double
Don't worry, be happy, be happy now

[Chorus]

[Repeat, ad lib]Captcha
Liedje Holly Dolly Don't Worry Be Happy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Worry Be Happymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Holly Dolly Don't Worry Be Happy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Worry Be Happy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.