Quest Of Heroes


Just here stand all the valorous tonight
Sitting all around a magic table round
Brave men comes to Arthur's court
Hoping to be chosen as members court

They're telling about their trips and adventures
Revelation of force bravery and honour
Brave men had fighted face to face
But no one will see a new dawn of peace

Only the chosen one will find the Holy Grail
Only misery and pain for who will fail
Only the chosen one will find the Holy Grail
No one will come back to sit at the round table againCaptcha
Liedje Holy Knights Quest Of Heroes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Quest Of Heroesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Holy Knights Quest Of Heroes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Quest Of Heroes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.