Easy Does It


Sure thing, you're a sweet dream,
And I'm flattered believe that
I do appreciate the offer
All right, just one dance
Lord, I must to God, you sure feel good,
Against my skin
I'd like to fade into the night with you,
But my heart won't let me pretend

Easy does it, beautiful
She ain't been gone that long,
An' I'm a real reluctant Romeo,
Baby, better take it slow
Easy does it, beautiful,
Easy does it

I still feel a bit tender,
A little unsure of where I stand
One minute, I surrender,
The next one, I'm holdin' back
Now, I don't want to push you away
The truth is, I want this
But I need a little time, baby,
I just can't be rushin' in

Easy does it, beautiful
She ain't been gone that long,
An' I'm a real reluctant Romeo,
Baby, better take it slow
Easy does it, beautiful,
Easy does it

They say patience is a virtue,
An' I believed that till I met you

Easy does it, beautiful
She ain't been gone that long,
An' I'm a real reluctant Romeo,
Baby, better take it slow
Easy does it, beautiful,
Easy does it

Easy does it (Easy does it)
Easy does it, yeah, oh
Easy does it (Easy does it)
Easy does it
Easy does it (Easy does it)Captcha
Liedje Hot Apple Pie Easy Does It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Easy Does Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hot Apple Pie Easy Does It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Easy Does It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.