Songtekst van House Of Large Sizes: 40 Orange Cookies

40 Orange Cookies


40 orange cookies, some are black and some are white
What would it take to make them all turn out just right?
40 orange cookies, sittin' on my bed
One took off, the others followed, went straight for my head
[repeat above verse]
Here we go
Well, (?) for fifteen hours, out in that field
Tell me now how do you think that piece of metal feels?
Well, I've seen myself scattered on the road
You drive over but you don't even know
40 orange cookies
40 orange cookies
40 orange cookies
40 orange cookies, not a pleasant thought
Chuck Hoffman aka Ozob the Guru Of Mean-Spirited HijinxCaptcha
Liedje House Of Large Sizes 40 Orange Cookies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 40 Orange Cookiesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes 40 Orange Cookies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 40 Orange Cookies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.