Songtekst van House Of Large Sizes: A Tower Bends

A Tower Bends


Well all right!
You want it, well I got it
Just a second, please try thinkin'
Mom and Dad keep forgivin'
A little man who keeps takin'
Black Jeans, or Mr Taylor
Long hair, short hair
Long hair, short hair
What the hell, just happens to fit
That's what you are
What am I?
Why not?
El Camaro, Ventura
A couple bills and shoelaces
(?)
(?)
Mr Death has bad breath
That's why they call it hell
That's why they call
They call it hell
A tower bends
As with a problem
I've got a problemCaptcha
Liedje House Of Large Sizes A Tower Bends is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Tower Bendsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes A Tower Bends downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Tower Bends in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.