Eisonhower


My name is Little Johnny E, they call me Little Eisonhower
And yes I am my Mom's little raisin flower
Got my suede pajamas with my headlights on
This feeling is beleiving going on too long
And I said, "Whoo-whoo"
"Whoo-whoo"
Well stayin' down and feelin' hard I'm feelin' sick and old
Stayin' down and feelin' hard I am sick and old
It's the seasons of hate, you know your (?) has died
Your (?) are (?), no I don't mind
He said, "Whoo-whoo"
"Whoo-whoo"
(?)
[repeat 1st verse]Captcha
Liedje House Of Large Sizes Eisonhower is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Eisonhowermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Eisonhower downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eisonhower in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.