Songtekst van House Of Large Sizes: I Know What I Like

I Know What I Like


You can beleive what you wanna beleive
And I'll beleive what I wanna beleive
The same pair of eyes both seeing different things
You're kinda kooky and you're kinda crazy
Excuse me, my mind is kinda lazy
I'm honest but forgiving
My love is never-ending
I know what I like
They call him placebo
But he's known as a seagull
Food that hurts is not digesting
The pain is never-ending
Dinosaurs attack each other, the food chain on TV
It makes me proud, it makes me proud
Just to be me
I know what I like
[repeat 1st verse]Captcha
Liedje House Of Large Sizes I Know What I Like is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Know What I Likemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes I Know What I Like downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Know What I Like in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.