Sox on Spot


You say you're thinkin' that everything is all right
But you know it's a little before midnight
You say you're learnin', yeah, you think it's air-tight
I'll show you school, I'll show you school
This life ain't worth the price of a piece of pie
You ain't playin' GI Joe
How do we make it so?
You say you're thinkin' that everything is all right
But you know it's way after midnight
You say you're learnin', yeah, you think it's air-tight
I'll show you rules, I'll show you rules
This life ain't worth the price of a piece of pie
You ain't playin' GI Joe
Work so hard and you take the time 'cause you need the dough
How do we make it so?
[repeat above chorus]Captcha
Liedje House Of Large Sizes Sox on Spot is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sox on Spotmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Sox on Spot downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sox on Spot in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.