Songtekst van House Of Large Sizes: Walking Thru the Park

Walking Thru the Park


Walking through the park I was reminded of the time
You was left
Flowers hangin' in your hair
I tell you man I was a little scared
Of you
[CHORUS:]
Now I'm feeling just forbidding a wandering lusty thought
What is (?) what is (?), hell, it's fine by me
Your old man's a hippie CD player
That's all right, that's all right
Walking through the park I was reminded of the field
I hear it calling
Well smoke and such was in the air
I tell you man I really cared
Well, just a little
(CHORUS)
Walking through the dark I was reminded of the time
That you was left
The sound of you and all those stares
I tell you man, I'm really scared
Of you
Now I'm wasting, just replacing a dusty wandering thought
What is (?) what is (?), hell, (?)
Your old man's a hippie CD player
That's all right, that's all rightCaptcha
Liedje House Of Large Sizes Walking Thru the Park is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Walking Thru the Parkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Walking Thru the Park downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Walking Thru the Park in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.