Songtekst van Houston, Thelma: Don't Leave Me This Way

Don't Leave Me This Way


Don't leave me this way
I can't survive, I can't stay alive without your love
Oh baby, don't leave me this way, no
I can't exist, I'll surely miss your tender kiss
Don't leave me this way

Ahh, baby! My heart is full of love and desire for you
Now c'mon down and do what you gotta do
You started this fire down in my soul
Now can't you see, it's burning outta control
C'mon, satisfy the need in me
'Cause only your good lovin' can set me free

Don't, don't you leave me this way, no
Don't you understand I'm at your command
Oh baby please, please, don't leave me this way
No, baby

Don't leave me this way, no
I can't survive, I can't stay alive without your love
Baby, don't leave me this way

Ahh, baby! My heart is full of love and desire for you
Now c'mon down and do what you gotta do
You started this fire down in my soul
Now can't you see, it's burning outta control
C'mon, satisfy the need in me
'Cause only your good lovin' can set me free

Need you lovin', baby, need it, need it

Satisfy the need in me
Satisfy the need in me

Well baby, come and satisfy the need in me
Whoa baby, come and satisfy the need in me
Oh baby, don't leave me this way
Don't leave me this way

No, don't leave me this way
No, don't leave me this way, baby
Don't, baby, don't leave me this way babe
Oh, babyCaptcha
Liedje Houston, Thelma Don't Leave Me This Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Leave Me This Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Houston, Thelma Don't Leave Me This Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Leave Me This Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.