Songtekst van Hugh X. Lewis: No Chance For Happiness

No Chance For Happiness


No chance for happiness no need to live a lie no need to smile again no need to try
You found another love and you left to me to cry
No chance for happiness since you said goodbye
Each day will be the same I know what each will bring
Because my love for you is one thing I can't change
You found another love and you left me to cry
No chance for happiness since you said goodbye
Each day will be the sameCaptcha
Liedje Hugh X. Lewis No Chance For Happiness is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Chance For Happinessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hugh X. Lewis No Chance For Happiness downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Chance For Happiness in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.