Songtekst van Hugh X. Lewis: Walk Through This World With Me

Walk Through This World With Me


Walk through this world with me go where I go
Share all my dreams with me I need you so
In life we search some of us find I've looked for you a long long time
And now that I found you new horizons I see
Come take my hand and walk through this world with me
Walk through this world with me go where I go
Share all my dreams with me I've searched for you so
And now that I found you new horizons I see
Come take my hand and walk through this world with me
[ steel ]
And now that I found youCaptcha
Liedje Hugh X. Lewis Walk Through This World With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Walk Through This World With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hugh X. Lewis Walk Through This World With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Walk Through This World With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.