Songtekst van I Hate Myself: And Keep Reaching For Those Stars

And Keep Reaching For Those Stars


i want to be in a motercycle gang
gangreen and mean and fucked up all the time
picture me on the back of a harley
leather-clad and bad and driving fifty-five
i want to see things i'll never get to see
foreign bronze, klingons, naked girls with purple eyes
yeah, look at me - sad and low and lonely - dead-end job, a slob,
and fucked up all the time
i'm going nowhere i'd rather go somewhere instead
i'm gonna blow a hole through the back of my head
don't cry when I say good-byeCaptcha
Liedje I Hate Myself And Keep Reaching For Those Stars is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied And Keep Reaching For Those Starsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje I Hate Myself And Keep Reaching For Those Stars downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje And Keep Reaching For Those Stars in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.