Soft Bomb Salad


Inside of a moment shines the wet unbelievable
Beside every problem there's a rat under siege
And broken with all the right drugs
In time, in depth, in present tense
I'm cold and awful, yes I know
Uptight, intent on making sense
We are who we are

Instead of a motion there's a rest unachievable
Because in a cold wind there's a laugh underneath
Unspoken in all the right tongues

In time, in depth, in present tense
I'm cold and awful, yes I know
Uptight intent on making sense
We are who we are
In mind and breath, in my own head
I'm so unpopular, I know
In life and death, and second chance
We are who we are

And half along
Were slaughtered in song
When left alone
We were unsafe
When all is done
To be honestly numb
is all I can be lying here
Awake

A mild psychosis holds my hand underneath it all
A kind of ferocious old regret on its knees
And groping for just the right gunCaptcha
Liedje I Mother Earth Soft Bomb Salad is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Soft Bomb Saladmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje I Mother Earth Soft Bomb Salad downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Soft Bomb Salad in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.